Versality Inneneinrichtungen und Dekor

Ochrona danych

Gromadzenie, wykorzystywanie, przechowywanie, usuwanie lub inne wykorzystywanie (zwane dalej „przetwarzaniem”) danych służy wyłącznie świadczeniu naszych usług. Nasze usługi zostały zaprojektowane z myślą o jak najmniejszym wykorzystaniu danych osobowych. W tym kontekście przez „dane osobowe” (zwane dalej również „danymi”) rozumie się wszelkie indywidualne informacje o sytuacji osobistej lub rzeczowej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (tzw. „osoby, której dane dotyczą”).

Poniższe informacje na temat ochrony danych opisują rodzaje danych osobowych, które są przetwarzane podczas odwiedzania naszej strony internetowej, co dzieje się z tymi danymi osobowymi i w jaki sposób można w razie potrzeby sprzeciwić się przetwarzaniu danych.

1 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych na tej stronie internetowej

1.1 Kontroler

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO) jest:

S&A Handels- und Vertriebs UG

Adres: Hindenburgdamm 87 – 12203 Berlin

Telefon: +49 172 4136877

E-mail: info@versality.eu

Strona główna: versality.eu

1.2 Inspektor ochrony danych

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Wasilij Sokołowski

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami pod następującym adresem e-mail:

info@versality.eu

1.3 Ochrona danych użytkownika

Podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że przepisy RODO są przestrzegane zarówno przez nas, jak i zewnętrznych usługodawców, którzy dla nas pracują.

Kiedy współpracujemy z innymi firmami, takimi jak dostawcy poczty e-mail i serwerów, w celu świadczenia naszych usług, robimy to tylko po przeprowadzeniu szeroko zakrojonego procesu selekcji. W tym procesie selekcji każdy usługodawca jest starannie wybierany pod kątem jego przydatności w połączeniu z umiejętnościami technicznymi i organizacyjnymi w zakresie ochrony danych. Ten proces selekcji jest dokumentowany na piśmie, a umowa zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu RODO (umowa powierzenia przetwarzania danych) jest zawierana tylko wtedy, gdy spełnia wymogi art. 28 RODO.

Twoje dane będą przechowywane na specjalnie zabezpieczonych serwerach. Dostęp do niego jest możliwy tylko dla kilku specjalnie upoważnionych osób.

Nasza strona internetowa jest szyfrowana SSL/TLS, co zobaczysz w „error! Nieprawidłowe odniesienie do linku.” na początku adresu URL.

1.4 Usuwanie danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne. Gdy tylko cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty, zostaną one zablokowane i usunięte zgodnie ze standardami koncepcji lokalnego usuwania, chyba że przepisy prawa zabraniają usunięcia.

2 Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej i tworzenie plików dziennika

2.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, nasze serwery internetowe tymczasowo zapisują każde wejście w pliku dziennika. Następujące dane osobowe są gromadzone i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

 • Adres IP komputera wysyłającego żądanie
 • Data i godzina dostępu
 • Nazwa i adres URL pobranego pliku
 • Ilość przesłanych danych
 • Komunikat informujący, czy pobieranie zakończyło się pomyślnie
 • Dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
 • Strona internetowa, z której następuje dostęp
 • Nazwa dostawcy usług internetowych

Oprócz tych danych osobowych my i nasi partnerzy możemy gromadzić inne dane osobowe, więcej na ten temat poniżej.

2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na udostępnieniu Państwu naszej strony internetowej.

2.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się w celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej (nawiązanie połączenia). Służy do bezpieczeństwa systemu, technicznego administrowania infrastrukturą sieciową oraz optymalizacji oferty internetowej. Adres IP jest analizowany tylko w przypadku ataków na naszą infrastrukturę sieciową lub infrastrukturę sieciową naszego dostawcy Internetu.

2.4 Okres przechowywania danych

Dane osobowe zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do wyżej wymienionych celów. Dzieje się tak w przypadku zamknięcia strony internetowej. Nasz dostawca usług hostingowych może wykorzystywać te dane do badań statystycznych. W tym celu dane są jednak anonimizowane. Dane są przechowywane przez naszego dostawcę usług hostingowych wyłącznie w celu nawiązania połączenia.

2.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. W związku z tym nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu przez użytkownika.

3 Korzystanie z plików cookie

3.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są one przechowywane na komputerze użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym użytkownika, powiązane z używaną przez niego przeglądarką i za pośrednictwem których pewne informacje przepływają do nas lub do podmiotu, który ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Są one przez nas wykorzystywane, aby umożliwić Państwu zalogowanie się i analizę korzystania z naszej strony internetowej w formie zanonimizowanej lub pseudonimizowanej oraz przedstawić Państwu interesujące oferty na tej stronie internetowej. W ten sposób można przesyłać różne dane:

 • Częstotliwość odwiedzin strony internetowej
 • Z jakich funkcji strony internetowej korzystają Państwo
 • Wyszukiwane hasła
 • Ustawienia plików cookie

Podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej baner plików cookie informuje o korzystaniu z plików cookie i odsyła do polityki prywatności.

Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w USA zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO. Zdaniem ETS standard ochrony danych w USA jest niewystarczający i istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i nadzoru, być może nawet bez środków ochrony prawnej. Jeśli tylko wyrazisz zgodę na ustawienie niezbędnych plików cookie, transmisja nie będzie miała miejsca. Udzielona zgoda może być w każdej chwili odwołana.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku plików cookie, które służą wyłącznie do funkcjonalności tej strony internetowej, jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez pliki cookie, które służą nie tylko funkcjonalności naszej strony internetowej, jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.

3.3 Cel przetwarzania danych

Nasz uzasadniony interes wynika z zapewnienia sprawnego połączenia i wygodnego korzystania z naszej strony internetowej, a także ze względu na ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu. Dane są również przetwarzane w celu umożliwienia statystycznej oceny korzystania ze strony internetowej.

3.4 Okres przechowywania danych

Istnieją dwa rodzaje plików cookie. Oba są używane na tej stronie internetowej:

 • Tymczasowe pliki cookie (patrz a)
 • Trwałe pliki cookie (patrz b)
 • a) Tymczasowe pliki cookie, są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, który może być używany do przypisywania różnych żądań z przeglądarki do wspólnej sesji. Dzięki temu Twój komputer może zostać rozpoznany po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu się lub zamknięciu przeglądarki.
 • b) Trwałe pliki cookie, są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

 

3.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych za pomocą plików cookie, które służą nie tylko funkcjonalności strony internetowej. Ponadto ustawiamy pliki cookie tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ustawienie plików cookie podczas odwiedzania witryny. W ten sposób mogą Państwo zapobiec przetwarzaniu danych za pomocą plików cookie na naszej stronie internetowej. W każdej chwili możesz również usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej może nie być możliwe. Ustawianiu plików cookie można również w każdej chwili zapobiec, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej.

4 Kontakt

4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Istnieje możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu do udzielenia odpowiedzi na zapytanie wymagane są różne dane, które są automatycznie zapisywane w celu przetworzenia. W ramach formularza kontaktowego zbierane są co najmniej następujące dane (oznaczone jako obowiązkowe):

 • Adres e-mail
 • Imię
 • Nazwisko

Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b) RODO.

4.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu przetworzenia Państwa prośby o kontakt.

4.4 Okres przechowywania danych

Twoje dane zostaną przez nas usunięte, gdy tylko cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty, zazwyczaj natychmiast po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Jednak w rzadkich przypadkach możemy przechowywać Twoje dane przez dłuższy czas. Może to wynikać z obowiązków prawnych, regulacyjnych lub umownych.

4.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych. W takim przypadku niestety nie będziemy mogli kontynuować komunikacji z Tobą. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nas w trakcie kontaktu z nami zostaną usunięte, chyba że usunięcie jest sprzeczne z prawnymi obowiązkami przechowywania Twoich danych.

5 Przetwarzanie danych w kontekście podań o pracę

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Możliwe jest zgłoszenie się do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@versality.eu. W tym celu dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w celu dalszego przetwarzania w ramach danego procesu rekrutacji. W przypadku skorzystania z formularza zgłoszeniowego przetwarzamy następujące dane:

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Wskazanie stanowiska, na które składany jest wniosek
 • List motywacyjny
 • Dane
 • Potwierdzenie zapoznania się z polityką prywatności

Opcjonalnie można również rejestrować następujące dane:

 • Numer telefonu

5.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 88 RODO i § 26 BDSG.

5.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

5.4 Okres przechowywania danych

Jeśli aplikacja doprowadzi do nawiązania stosunku pracy, dane osobowe będą odpowiednio przechowywane zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli zgłoszenie nie zostanie uwzględnione przy wyborze potencjalnego kandydata, zostanie ono usunięte zgodnie z zasadami koncepcji lokalnego usunięcia, przy czym uwzględniane są przepisy AGG, w szczególności istniejący ciężar dowodu zgodnie z § 22 AGG.

Nie dotyczy to sytuacji, gdy przepisy prawa uniemożliwiają usunięcie danych lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie. W takim przypadku dalsze przechowywanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c) lub lit. a) RODO.

5.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami i sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przetwarzane przez nas w ramach procesu rekrutacji zostaną usunięte, chyba że usunięcie jest sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami ustawowymi.

5.6 Personio

5.6.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona kariery jest obsługiwana przez oprogramowanie do zarządzania personelem i kandydatami Personio. Przetwarzanie danych odbywa się przez: Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 Monachium, Niemcy.

Dane przesłane w ramach wniosku będą przesyłane za pomocą szyfrowania TLS i przechowywane w bazie danych. Ponosimy wyłączną odpowiedzialność za te dane jako administrator, który przeprowadza ten proces rekrutacji online. Personio jest jedynie operatorem oprogramowania i strony rekrutacyjnej, a w tym kontekście podmiotem przetwarzającym dane zgodnie z art. 28 RODO. Z Personio została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych. Ponadto Personio GmbH przetwarza inne dane, z których niektóre mogą być również danymi osobowymi, w celu świadczenia swoich usług, w szczególności w celu obsługi tej strony rekrutacyjnej. Personio przetwarza następujące dane:

 • Logi dostępu (logi serwera)
 • Dzienniki błędów
 • Pliki cookie

Więcej informacji na temat ochrony danych w Personio można znaleźć tutaj: https://www.personio.de/datenschutzerklaerung/

5.6.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną korzystania z Personio jest nasz uzasadniony interes polegający na zapewnieniu procesu rekrutacji online zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO.

5.6.3 Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest zapewnienie procesu rekrutacji online i optymalizacja procesów aplikacyjnych.

5.6.4 Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko cel przetwarzania danych zostanie osiągnięty i nie istnieją ustawowe, umowne lub urzędowe okresy przechowywania, które uniemożliwiają ich usunięcie.

5.6.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, powiadamiając o tym naszego inspektora ochrony danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych w Personio, w każdej chwili możesz skontaktować się z Personio pod następującym adresem e-mail: datenschutz@personio.de.

W odniesieniu do korzystania z plików cookie przez Personio, możesz skorzystać z ustawień przeglądarki, aby samodzielnie zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, czy też sprzeciwić się ich używaniu. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie lub całkowite wyłączenie funkcjonalności tej strony z ofertami pracy.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Personio przetwarzali Państwa dane i nie chcą Państwo korzystać z naszego portalu aplikacyjnego, mają Państwo również możliwość przesłania swojej aplikacji bezpośrednio do nas pocztą elektroniczną na adres info@versality.eu.

6 Media społecznościowe na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy platformy mediów społecznościowych LinkedIn, Xing, Instagram i Facebook za pomocą linku, co oznacza, że LinkedIn może otrzymywać od Ciebie dane, gdy klikniesz na ten link. Jeśli klikniesz link do mediów społecznościowych, uzyskasz dostęp do naszego profilu na stronie LinkedIn. Uzyskując dostęp do stron internetowych LinkedIn za pośrednictwem naszej strony internetowej, odpowiednie dane referencyjne są przez nas przekazywane do odpowiedniego dostawcy mediów społecznościowych. W rezultacie dostawca mediów społecznościowych otrzymuje informację, że nas odwiedziłeś.

Informacja o przetwarzaniu danych w USA:

Jeśli klikniesz na link LinkedIn do mediów społecznościowych, Twoje dane mogą być przetwarzane przez LinkedIn w Stanach Zjednoczonych. Zdaniem ETS standard ochrony danych w USA jest niewystarczający i istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez władze USA do celów kontroli i nadzoru, być może nawet bez środków ochrony prawnej. Jeśli nie klikniesz na link LinkedIn, dane nie zostaną przesłane.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez danego dostawcę mediów społecznościowych można znaleźć tutaj:

LinkedIn: Polityka prywatności LinkedIn

Xing: https://www.xing.com/privacy

Facebook: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights,

https://de-de.facebook.com/about/privacy,

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

7 Trackery i narzędzia analityczne

W celu ciągłego ulepszania naszej strony internetowej korzystamy z następujących narzędzi analitycznych. Poniżej można dowiedzieć się, jakie dane są przetwarzane w każdym przypadku i w jaki sposób można skontaktować się z odpowiednimi usługodawcami:

7.1 Analityka Google

7.1.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa służąca do analizy dostępu do stron internetowych Google LLC. („Google”) i umożliwia nam ulepszanie naszej strony internetowej. Przetwarzanie danych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii odbywa się przez: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Pliki cookie umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej przez użytkownika. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie to:

 • Adres IP
 • czas dostępu,
 • Czas dostępu

i są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ocena Twoich działań na naszej stronie internetowej jest przesyłana do nas w formie raportów. Google może udostępniać zebrane informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Kody śledzenia Google naszej strony internetowej korzystają z funkcji „_anonymizeIp()”, dlatego adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, aby wykluczyć ewentualne bezpośrednie odniesienie do Państwa osoby.        Więcej  informacji na temat warunków użytkowania i polityki prywatności Google Analytics można znaleźć https://www.google.de/intl/de/policies/http://www.google.com/analytics/terms/de.html.

7.1.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

7.1.3 Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych umożliwia nam analizę Państwa zachowania podczas surfowania. Analizując uzyskane dane, jesteśmy w stanie zebrać informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej strony internetowej. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę internetową i jej przyjazność dla użytkownika.

7.1.4 Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte po 14 miesiącach od ostatniej wizyty na naszej stronie internetowej.

7.1.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. Prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych. Mogą Państwo również samodzielnie zapobiec instalacji plików cookie Google Analytics, wybierając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Również poprzez rozszerzenia przeglądarki, np. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de Google Analytics można wyłączyć i kontrolować.

8 Więcej narzędzi innych firm

Ponadto korzystamy z usług dostawców zewnętrznych, którzy pomagają nam w prezentacji strony i funkcjonalności strony internetowej. Są one wymienione poniżej:

8.1 Mapy Google

8.1.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Ta strona internetowa korzysta z produktu Google Maps firmy Google LLC. Przetwarzanie danych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii odbywa się przez: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Po otwarciu strony przeglądarka ładuje niezbędne informacje geograficzne do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić mapę. Aby to zrobić, przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika i jaka mapa została wyświetlona. Warunki korzystania z Google Maps można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

8.1.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

8.1.3 Cel przetwarzania danych

Korzystanie z Google Maps ułatwia odnalezienie naszej lokalizacji i interakcję z nią na różne sposoby, np. poprzez planowanie tras.

8.1.4 Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania danych, chyba że przepisy prawne, urzędowe lub umowne uniemożliwiają ich usunięcie.

8.1.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. W tym celu należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych.

8.2 Czcionki internetowe Google

8.2.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na stronie internetowej używamy tzw. czcionek internetowych w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Przetwarzanie danych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii odbywa się przez: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Po otwarciu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Aby to zrobić, przeglądarka, z której korzystasz, musi połączyć się z serwerami Google. W ten sposób Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer użyje czcionki standardowej.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć w  https://developers.google.com/fonts/faq i polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

8.2.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO.

8.2.3 Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest jednolite wyświetlanie czcionek na tej stronie internetowej. W przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie skutecznie przedstawić Państwu naszej oferty online.

8.2.4 Okres przechowywania danych

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów przetwarzania danych, chyba że przepisy prawne, urzędowe lub umowne uniemożliwiają ich usunięcie.

8.2.5 Możliwość usunięcia danych przez osobę, której dane dotyczą

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby czcionki nie były ładowane z serwerów Google. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje Google Fonts lub jeśli uniemożliwisz dostęp do serwerów Google, tekst zostanie wyświetlony w domyślnej czcionce systemowej.

9 Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Aby móc świadczyć nasze usługi, korzystamy ze wsparcia usługodawców z Europy, a także z krajów trzecich. W celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych nawet w przypadku przekazania danych do państwa trzeciego, z każdym ze starannie wybranych usługodawców zawieramy specjalne umowy o przetwarzaniu zamówień. Wszyscy usługodawcy, z których usług korzystamy, posiadają wystarczające dowody na to, że zapewniają Państwo bezpieczeństwo danych za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Nasi usługodawcy z krajów trzecich znajdują się w krajach, które mają odpowiedni poziom ochrony danych uznany przez Komisję Europejską (art. 45 RODO) lub zapewniły odpowiednie zabezpieczenia (art. 46 RODO).

Odpowiedni poziom ochrony:  Dostawca pochodzi z kraju, którego odpowiedni poziom ochrony danych został uznany przez Komisję Europejską.  Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Standardowe klauzule umowne UE: Nasz dostawca podporządkował się standardowym klauzulom umownym UE, aby zapewnić bezpieczny transfer danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF

Wiążące reguły korporacyjne: art. 47 RODO przewiduje możliwość zapewnienia ochrony danych w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego za pomocą wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych. Są one sprawdzane i zatwierdzane przez właściwe organy nadzorcze w ramach procedury spójności zgodnie z art. 63 RODO.

Zgoda: Ponadto przekazywanie danych do państwa trzeciego bez odpowiedniego stopnia ochrony odbywa się tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

10 Twoje prawa

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

10.1 Prawo do wycofania zgody (por. art. 7 RODO)

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie. Takie wycofanie będzie miało wpływ na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych na przyszłość po ich przekazaniu. Można go przesłać do nas (telefonicznie) ustnie lub pisemnie pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

10.2 Prawo dostępu (por. art. 15 RODO)

W przypadku prośby o udzielenie informacji należy podać wystarczające informacje o swojej tożsamości i udowodnić, że są to informacje o użytkowniku. Informacje dotyczą następujących informacji:

 • cele, w jakich dane osobowe są przetwarzane;
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe dotyczące użytkownika zostały lub zostaną ujawnione;
 • przewidywany okres, przez jaki dane osobowe dotyczące Państwa będą przechowywane lub, jeżeli nie jest możliwe podanie konkretnych informacji na ten temat, kryteria ustalania okresu przechowywania;
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania przez administratora lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • wszelkie dostępne informacje o pochodzeniu danych, jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zastosowanej logice, a także o zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

10.3 Prawo do sprostowania lub usunięcia danych (por. art. 16, 17 RODO)

Mają Państwo prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia danych wobec nas jako administratora, jeżeli przetwarzane dane osobowe, które Państwa dotyczą, są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator musi niezwłocznie dokonać korekty.

Możesz również zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli dotyczy Cię jedna z następujących podstaw:

 • Dotyczące Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
 • Cofają Państwo swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania lub sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Państwa dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Jeśli upubliczniliśmy dotyczące Państwa dane osobowe i jesteśmy zobowiązani do ich usunięcia zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki, aby poinformować innych administratorów danych, że zażądali Państwo usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych.

Prawo do usunięcia  danych nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie jest konieczne:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) oraz art. 9 ust. 3 RODO;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile wyżej wymienione prawo może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów takiego przetwarzania, lub
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

10.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (por. art. 18 RODO)

Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli kwestionują Państwo prawidłowość dotyczących Państwa danych osobowych na okres umożliwiający nam zweryfikowanie prawidłowości Państwa danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione podstawy przeważają nad Państwa powodami.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika zostało ograniczone, dane te mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego, z wyjątkiem ich przechowywania.

Jeżeli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone zgodnie z powyższymi warunkami, zostaną Państwo przez nas o tym poinformowani przed zniesieniem ograniczenia.

10.5 Prawo do informacji (por. art. 19 RODO)

Jeżeli skorzystali Państwo wobec nas z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców Państwa danych osobowych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych. Ma to zastosowanie tylko w zakresie, w jakim przekazanie informacji nie okaże się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

Masz prawo wiedzieć, którzy odbiorcy otrzymali Twoje dane.

10.6 Prawo do przenoszenia danych (por. art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi, w razie potrzeby, pod warunkiem, że:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO oraz
 • Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Korzystając z prawa do przenoszenia danych, mają Państwo prawo do tego, aby dane osobowe zostały przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

10.7 Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (por. art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych opiera się na naszym uzasadnionym interesie (zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO), mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu. To samo dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. e) RODO.

Jeśli chcesz wnieść sprzeciw, poprosimy Cię o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych w taki sposób, w jaki to robimy. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu przeanalizujemy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Państwu nasze ważne prawnie uzasadnione podstawy, na podstawie których kontynuujemy przetwarzanie.

10.8 Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (por. art. 77 RODO)

Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.

Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje Państwa o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem zgodnie z art. 78 RODO.

11 Jak korzystać z tych praw

Aby skorzystać z tych praw, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych:

Wasilij Sokolowskijinfo@versality.eu

lub pocztą:

S&A Handels- und Vertriebs UGHindenburgdamm 8712203 Berlinie

12 Zastrzegamy sobie prawo do zmian

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności zgodnie z przepisami ustawowymi.

Stan na grudzień 2023 r.